รับสมัครทุนการศึกษาเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเขตพัฒนา 17 จังหวัดภาคเหนือ มูลค่าทุนละ 10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดตามไฟล์สำเนาประกาศดังแนบ


เอกสารประกอบ : Download ทุนเตรียมความพร้อม67.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2024-02-23 09:30:24
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 193 ครั้ง