หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ของกรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” ประจำปีงบประมาณ 2567

             หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)  ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ของกรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” ประจำปีงบประมาณ 2567 สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผ่านระบบ NRIIS https://nriis.go.th ได้ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2567 (ปิดรับเวลา 17.00 น.) รายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11830  และ บพท. จัดกิจกรรมชี้แจงเป้าหมายของกรอบการวิจัย ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:30 น. สามารถติดตามข่าวสารและ live สด ได้ที่เพจ FB : http://www.facebook.com/PMUA.THAI

             ทั้งนี้ อาจารย์ นักวิจัย ที่ประสงค์ยื่นข้อเสนอโครงการดังกล่าว ขอความอนุเคราะห์แจ้งมายังงานบริหารวิจัยฯ คณะฯ ผ่านระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย (AGRI MIS) https://mis.agri.cmu.ac.th/mis/login >>> ระบบด้านงานวิจัย >>> ระบบฐานข้อมูลโครงการฯ >>>(แถบด้านซ้าย) ส่งเอกสารโครงการ ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 5 มีนาคม 2567 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2024-02-19 11:39:07
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 144 ครั้ง