ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ณ Tunghai University, Taiwan

Tunghai University, Taiwan ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาทรัพยากรการเกษตรและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2024 - 2025 โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เช่น การเปิดรับสมัคร สาขาวิชาที่เปิดรับ คุณสมบัติ กำหนดการ เอกสารประกอบการสมัคร ฯลฯ ได้ตามเอกสารแนบ


เอกสารประกอบ : Download thu113_regulations.pdf.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2024-02-09 11:06:20
เผยแพร่โดย : กมลรัฐ อึ้งตระกูล | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 145 ครั้ง