คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเปิดรับข้อเสนอทุน The Murata Science Foundation (MSF) ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประกาศเปิดรับข้อเสนอทุน The Murata Science Foundation (MSF) ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ https://cmu.to/MSF2024 รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

                 ทั้งนี้ อาจารย์ นักวิจัย ที่ประสงค์ยื่นข้อเสนอโครงการดังกล่าว ขอความอนุเคราะห์แจ้งมายังงานบริหารวิจัยฯ คณะฯ ผ่านระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย (AGRI MIS) https://mis.agri.cmu.ac.th/mis/login >>> ระบบด้านงานวิจัย >>> ระบบฐานข้อมูลโครงการฯ >>>(แถบด้านซ้าย) ส่งเอกสารโครงการ ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 โดยแนบไฟล์ 1.ข้อเสนอโครงการ 2.แบบประวัติ (CV) ของหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วม พร้อมทั้งจัดส่งเอกสาร จำนวน 1 ชุดมายังงานบริหารงานวิจัยฯ คณะ เพื่อดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


เอกสารประกอบ : Download ประกาศ Murata.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2024-02-06 10:21:22
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 164 ครั้ง