ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรม เรื่อง “การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตผลเกษตรและการควบคุมการสูญเสียอาหาร” (Postharvest Management for Perishable Crops and Food Loss Control) วันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรม เรื่อง “การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตผลเกษตรและการควบคุมการสูญเสียอาหาร” (Postharvest Management for Perishable Crops and Food Loss Control)

วันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฟรี...ค่าลงทะเบียน รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น

(มีค่ามัดจำลงทะเบียน 500 บาท ซึ่งจะได้รับเงินคืนในวันสุดท้ายของการอบรม)

สามารถลงทะเบียนผ่าน QR code หรือ ได้ที่ https://cmu.to/OTnqi

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 053-944031, 081-6722469

สมัครภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2024-02-05 10:27:56
เผยแพร่โดย : ณัฐชนน สันธทรัพย์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 154 ครั้ง