ทุนเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567

                  สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง ทุนเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567  รายละเอียดเพิ่มเติม : https://ora.oou.cmu.ac.th/cf67 
                  ทั้งนี้ อาจารย์/นักวิจัย ที่ประสงค์จะยื่นสมัครขอรับทุนเสนอผลงานฯ ต้องยื่นคำขอก่อนถึงกำหนดเวลาเดินทางไปเสนอผลงานต่างประเทศ อย่างน้อย 4 เดือน โดยมีขั้นตอนการยื่นขอรับทุน ดังนี้
    1. อาจารย์/นักวิจัย ยื่นขอทุนเสนอผลงานฯ ผ่านระบบ CMU SPS  (https://mis.cmu.ac.th/sps
    2. ขอความอนุเคราะห์แจ้งมายังงานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ผ่านภาควิชาด้วยระบบ CMU E-Document เท่าน้้น โดยแนบไฟล์แบบคำขอรับทุน (ฉบับลงนามเรียบร้อย) และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอคณบดีพิจารณาลงนามแบบคำขอและแจ้งไปยังสำนักงานบริหารงานวิจัย ต่อไป


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2024-01-24 16:29:57
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 144 ครั้ง