รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ประจำปีการศึกษา 2566

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อสมัครขอรับทุนการศึกษา บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ปีการศึกษา 2566 มูลค่าทุนละ 40,000.-บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อปีการศึกษา โดยเป็นต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 4 รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้
คณะเกษตรศาสตร ์ เปิดรับเอกสารจนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โทร.053-944641 ต่อ 118

 


เอกสารประกอบ : Download ทุนปิโตเลียมไทย.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2024-01-18 09:36:20
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 645 ครั้ง