คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รื่องแต่งตั้งกรรมการ คุมสอบกลางภาคการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

 

                   1. คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 439/2566 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ
                        คุมสอบกลางภาคการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ลงวันที่
                        28 ธันวาคม 2566 Link:
https://shorturl.at/hCRSV

                   2. คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 438/2566 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ
                        คุมสอบกลางภาคการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่
2/2566 ลงวันที่
                        28 ธันวาคม 2566
Link: https://shorturl.at/ghwM9

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 


เอกสารประกอบ : Download คำสั่งกรรมการคุมสอบกลางภาคบัณฑิตศึกษา2-66.pdf Download คำสั่งกรรมการคุมสอบกลางภาคปริญญาตรี2-66.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2024-01-02 10:17:17
เผยแพร่โดย : สมโภชน์ อริยจักร์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 390 ครั้ง