ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย
เอกสารประกอบ : Download agri2

กลุ่มข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เผยแพร่ : 2017-12-18 10:02:40
เผยแพร่โดย : นางวรางคณา กันทะลา | หน่วยงาน : งานการเงิน การคลังและพัสดุ
เปิดอ่าน : 1331 ครั้งNotice (8): Undefined variable: mis_organize_id [APP\View\Layouts\weboffice.ctp, line 388]