วช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประจำปี 2566 รุ่นที่ 25

               สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประจำปี 2566 รุ่นที่ 25  ยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.go.th พร้อมแนบข้อเสนอฟอร์มที่ วช. กำหนด ทั้ง file word และ pdf และเอกสารประกอบพิจารณา ผ่านระบบ NRIIS ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น.  รายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11702

              ทั้งนี้ ท่านใดประสงค์ส่งข้อเสนอขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งมาที่งานวิจัยฯ  ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย (AGRI MIS)  https://mis.agri.cmu.ac.th/mis/login/login กดเลือกเมนู 1. ระบบด้านงานวิจัย 2. ระบบฐานข้อมูลโครงการฯ 3. ส่งเอกสาร (แถบด้านซ้าย) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2023-05-30 15:06:21
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 318 ครั้ง