การรับสมัครผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ วาระดำรงตำแหน่ง 1 เมษายน 2566 ถึง 31 มีนาคม 2568

               ด้วยคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชุดปัจจุบันจะครบวาระบริหาร 2 ปี (ดำรงตำแหน่ง 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2566) จึงต้องมีการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ชุดใหม่ วาระดำรงตำแหน่ง 1 เมษายน 2566 – 31 มีนาคม 2568 และเพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  คณะกรรมการการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกกำหนดการ และคุณสมบัติของผู้ที่สิทธิ์ลงสมัครนายกสมาคมฯ ดังนี้

โดยมีกำหนดการ ดังนี้

          เปิดรับสมัคร              วันที่  20  มกราคม  2566

          ปิดรับสมัคร               วันที่  10  กุมภาพันธ์ 2566

          ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  วันที่  20  กุมภาพันธ์ 2566

          ประกาศรายชื่อ           วันที่  22 กุมภาพันธ์  2566 

คุณสมบัติของผู้ที่สิทธิ์ลงสมัครนายกสมาคมฯ

          1. ผู้สมัครจะต้องเป็นสมาชิกสามัญ ของสมาคมฯ

          2. ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์ม พร้อมแนบรูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ภายในวันที่กำหนด           

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่ สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบถามรายเอียด โทร.053-218-508


เอกสารประกอบ : Download ใบสมัครนายกสมาคมฯ วาระดำรงตำแหน่ง 1 เมษายน 2566 ถึง เดือน 31 มีนาคม 2568.docx Download ใบสมัครนายกสมาคมฯ วาระดำรงตำแหน่ง 1 เมษายน 2566 ถึง เดือน 31 มีนาคม 2568.pdf Download ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ.pdf Download ประกาศรับสมัครเลือกตั้งนายกสมคมฯ.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2023-01-20 10:56:35
เผยแพร่โดย : อภิชาติ ใจยนต์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 243 ครั้ง