รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา "หลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน" ประจำปี 2566

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา "หลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน" ประจำปี 2566

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง วันที่ 25 เมษายน 2566

รับสมัครทาง Internet : https://www.cmu.ac.th/.../E13BF8C0-7C77-46BA-BEA1...

สอบสัมภาษณ์

      ภาคปกติ วันที่ 4 พ.ค. 2566

      ภาคพิเศษ วันที่ 6 พ.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 25 พ.ค. 2566

รายงานตัวเป็นนักศึกษา วันที่ 14 มิ.ย. 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:: 053 944065-6, 053 944018-20, 095757710 รสสุคนธ์ ปินตา E-mail: rossukon.pinta@gmail.com


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2023-01-17 09:51:17
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด : ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
เปิดอ่าน : 75 ครั้ง