สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 25 เมษายน 2566 

โดยสามารถดูรายละเอียด

ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1v7NHXnuVog7aYBW9Xu9j6C2-1HlnSoff/view?usp=share_link

และสมัครเข้าศึกษาต่อ

ได้ที่ https://www.grad.cmu.ac.th/grad_wp2/?page_id=7325

หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-944031 ในวันและเวลาราชการ


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2022-12-21 16:56:20
เผยแพร่โดย : เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 326 ครั้ง