ศูนย์บริการวิชาการฯ ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านธิจัดกิจกรรมให้ความรู้ "ธนาคารเมล็ดพันธุ์" แก่เกษตรกร

ศูนย์บริการวิชาการฯ ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านธิจัดกิจกรรมให้ความรู้ "ธนาคารเมล็ดพันธุ์" แก่เกษตรกร

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยนางสาวศศิรินทร์ อธิมา ผู้จัดการศูนย์บริการวิชาการฯ และนายกมล ทิพโชติ นักวิทยาศาสตร์เกษตร ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านธิ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์พืช แก่เกษตรกรในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน จำนวน 40 ราย ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านธิ (โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านธิ) อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2022-08-23 15:06:07
เผยแพร่โดย : ปนัดดา ไชยศักดิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 704 ครั้ง