การพิจารณาสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565

         ด้วยสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อวงการการเกษตร และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสมาคมฯ จะได้ดำเนินการประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นแนวทางให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาเก่า ตลอดจนบุคคลในสังคมได้ยึดถือ เป็นแบบอย่างที่ดี 

         ในการนี้ สมาคมฯ จึงขอเชิญชวนเสนอชื่อรายชื่อบุคคลที่เป็นนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอเข้ารับการพิจารณาสรรหา เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565 โดยกรุณาส่งแบบเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565 มายังสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565  เพื่อสมาคมฯ จะได้นำรายชื่อนักศึกษาเก่าที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาสรรหาเป็นศิษย์ดีเด่น ประจำปี 2565 ตามหลักเกณฑ์ ต่อไป

โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอชื่อ และเอกสารเพิ่มเติมได้ที่เอกสารประกอบด้านล่างนี้ 


เอกสารประกอบ : Download หลักเกณฑ์และแนวทาง การพิจารณาสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565.pdf Download แบบเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565.docx Download ทำเนียบนักศึกษาเก่าดีเด่น สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาววิทยาลัยเชียงใหม่.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2022-08-08 15:05:06
เผยแพร่โดย : อภิชาติ ใจยนต์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 949 ครั้ง