ขอเชิญชวนรับฟังการบรรยายพิเศษใน “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 19” ประชุมออนไลน์

การบรรยายพิเศษใน “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 19” ประชุมออนไลน์

"เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวในสภาวะวิกฤตการณ์โลก"

วันที่ 29-30 สิงหาคม 2565

หัวข้อ:  

1. World Food Programme Postharvest Case Study โดย World Food Programme

2.วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมกับความสำคัญของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตร  โดย รองศาสตาจารย์ ดร.อำนาจ ชิดไธสง

3. การส่งออกสินค้าเกษตรของไทยกับวิกฤตการณ์ Covid-19 และสถานการณ์โลก โดย คุณอังคณา สุวรรณกูฎ

4. วิกฤตการณ์การส่งออกทุเรียนกับการปรับตััวทางด้านหลังการเก็บเกี่ยว โดย ศาสตราจารย์ ดร.จริงแท้ ศิริพานิช และคุณชลธี นุ่มหนู

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://npht.phtnet.org/

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 053-944031


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2022-08-05 13:47:31
เผยแพร่โดย : เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 527 ครั้ง