ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรมเรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์กับการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย (Artificial Intelligence and its Applications in Research)” แบบออนไลน์

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักงานปลัด กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะได้จัดการอบรมเรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์กับการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย (Artificial Intelligence and its Applications in Research)” แบบออนไลน์ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานวิจัย และได้เห็นถึงความสำคัญของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในงานวิจัย

ฟรี...ค่าลงทะเบียน

สามารถลงทะเบียนผ่าน QR code หรือ ได้ที่ 

https://drive.google.com/drive/folders/1jua0TTzfAgpRdI2knxId3kb5WnnWXu-H?usp=sharing

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 053-944-031, 081-6722469 (ณัฐชนน สันธทรัพย์)

สมัครภายในวันที่  20 สิงหาคม 2565 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2022-08-03 19:24:47
เผยแพร่โดย : เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 962 ครั้ง