ขอเชิญชวนเข้าร่วม “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 19” แบบออนไลน์ (Second Announcement)

ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วม

“การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 19

(The 19th National Postharvest Technology Conference: NPHT19)" แบบออนไลน์

“เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวในสภาวะวิกฤตการณ์โลก”

วันที่ 29-30 สิงหาคม 2565

ขอแจ้งข่าวดี...สำหรับผู้ลงทะเบียน จำนวน 1,000 บาท

รับฟรี...หมวก Cap 1 ใบ พร้อมรับไฟล์บทคัดย่องานประชุมวิชาการฯ

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://npht.phtnet.org/

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 053-944031


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2022-06-21 22:03:29
เผยแพร่โดย : เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 590 ครั้ง