วันผึ้งโลก World Bee Day

วันที่ 20 พ.ค. ของทุกๆปี เป็นวันผึ้งโลก หรือ World Bee Day ซึ่งสหประชาชาติได้กำหนดไว้เพื่อให้คนเห็นถึงความสำคัญของผึ้งที่มีต่อโลก และกระตุ้นให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาประชากรผึ้งที่ลดลง ช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์ผึ้งและเพิ่มปริมาณแหล่งอาหารให้เพียงพอต่อประชากรผึ้งต่อไป จึงขอโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2022-05-19 09:47:53
เผยแพร่โดย : สิริญา คัมภิโร | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 465 ครั้ง