ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ

ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุม Innovation for Resilient Agriculture จัดในวันที่ 19-21 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ บุคลากรและนักศึกษาสังกัด คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมลงทะเบียน (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงาน)

https://agri.cmu.ac.th/ira2022/


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2022-05-18 11:17:08
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 456 ครั้ง