เลื่อนการจัดกิจกรรมในประเพณีนำนักศึกษาใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ หรือประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจำปีการศึกษา 2564

         ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดประเพณีนำนักศึกษาใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ หรือประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจำปีการศึกษา 2564  ในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 โดยสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ และสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดพิธีทักษิณานุปทาน การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมฯ และงานสายใยน้องพี่ AGGIE CMU ครั้งที่ 5 ในวันดังกล่าว

          ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยังเป็นพื้นที่ควบคุม ถึงแม้จะมีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง แต่ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ทางสมาคมฯ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมทั้งหมด ในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2021-12-16 15:51:08
เผยแพร่โดย : อภิชาติ ใจยนต์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 416 ครั้ง