ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ จากสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563

สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ จากสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563

1.คุณสมภพ มงคลพิทักษ์สุข เกษตร มช. รุ่นที่ 8 ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น “นักสัตวบาลดีเด่น (สายวิชาชีพ)”

2.รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ศิริ เกษตร มช. รุ่นที่ 8 ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น “ผู้มีคุณูปการต่อวงการปศุสัตว์ไทย”

3.คุณดวงมนู ลีลาวณิชย์ เกษตร มช. รุ่นที่ 12 ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น “นักสัตวบาลดีเด่น (สายวิชาชีพ)”


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2021-09-16 19:14:23
เผยแพร่โดย : อภิชาติ ใจยนต์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 524 ครั้ง