ขอเชิญชวนศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มช. ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของสมาคมฯ

สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มช. ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของสมาคมฯ

สามารถร่วมแสดงความเห็นได้ที่ https://forms.gle/4C1xsTHhg7EjG8Jp8


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2021-07-07 11:46:19
เผยแพร่โดย : นายอภิชาติ ใจยนต์ | หน่วยงาน : สมาคมนักศึกษาเก่า คณะเกษตรศาสตร์
เปิดอ่าน : 41 ครั้ง