ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ศิริพร โทลา ที่ได้รับรางวัล 1 ใน 4 รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ในสาขาโภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว ประจำปี 2564 จากงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ศิริพร โทลา ที่ได้รับรางวัล 1 ใน 4 รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ในสาขาโภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว ประจำปี 2564 จากงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9 โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวผลงาน
วันที่เผยแพร่ : 2021-06-24 10:41:36
เผยแพร่โดย : พิมพร คำทวี | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1259 ครั้ง