คณะเกษตรศาสตร์ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนการปรับปรุงหอพักเรือนไม้

คณะเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหอพักเรือนไม้ ภายในศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ อาคารเอื้องผึ้ง เอื้องคำ และเอื้องเงิน โดยให้คงรูปแบบอัตลักษณ์ของหอเรือนไม้ไว้ เพื่อคงความทรงจำของชาวเกษตร มช

• เนื่องในวาระการเฉลิมฉลองคณะเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี ในปี พ.ศ. 2565

• ใช้เป็นหอพักในการฝึกงาน ทำกิจกรรม สนับสนุน การเรียนการสอน ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่มาเข้าค่าย ฝึกอบรม และกิจกรรมต่าง ๆ

• แหล่งสร้างรายได้ของไร่แม่เหียะ

• เป็นอาคารอนุสรณ์ 55 ปี ของไร่แม่เหียะ

ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อบัญชี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลขบัญชี : 667-435-8784

และแจ้งยอดการโอนเงินได้ที่เบอร์ 0-5394-4009 ต่อ 112

*สามารถลดหย่อยภาษีได้ 2 เท่า และผู้ที่สมทบทุน 50,000 ขึ้นไป จะได้รับการจารึกชื่อไว้บนอาคาร

รายละเอียดเพิ่มเติม :: https://www.agri.cmu.ac.th/.../info_activity_detail/22279


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2021-04-05 17:08:55
เผยแพร่โดย : นายอภิชาติ ใจยนต์ | หน่วยงาน : สมาคมนักศึกษาเก่า คณะเกษตรศาสตร์
เปิดอ่าน : 125 ครั้ง