ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานบริการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานร้านเกษตร มช.
เอกสารประกอบ : Download ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ร้านเกษตร มช..pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวรับสมัครงาน
วันที่เผยแพร่ : 2021-02-08 17:08:48
เผยแพร่โดย : นางสาวกุลสตรี สุขเจริญพงษ์กุล | หน่วยงาน : ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เปิดอ่าน : 265 ครั้ง