ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำ ร้านเกษตร มช.

จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมดำรง ติยวลีย์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ : Download รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานบริการทั่วไป.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวรับสมัครงาน
วันที่เผยแพร่ : 2021-02-08 09:50:13
เผยแพร่โดย : นางสาวกุลสตรี สุขเจริญพงษ์กุล | หน่วยงาน : ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เปิดอ่าน : 324 ครั้ง