ผลการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563

ด้วย สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ สร้างคุณประโยชน์ต่อวงการการเกษตร และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563  ของสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รายละเอียดคามประกาศด้านล่างนี้) 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2020-12-01 09:36:54
เผยแพร่โดย : นายอภิชาติ ใจยนต์ | หน่วยงาน : สมาคมนักศึกษาเก่า คณะเกษตรศาสตร์
เปิดอ่าน : 168 ครั้ง