แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์

ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ กรณี การปิดมหาวิทยาลัยชั่วคราว (24 มีนาคม - 13 เมษายน 2563)


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2020-03-24 10:34:30
เผยแพร่โดย : นายจรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
เปิดอ่าน : 424 ครั้งNotice (8): Undefined variable: mis_organize_id [APP\View\Layouts\webcenter.ctp, line 350]