ประกาศศูนย์บริการวิชาการฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครพนักงานศูนย์ฯ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านบริหารงานสำนักงาน)


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวรับสมัครงาน
วันที่เผยแพร่ : 2020-02-13 16:24:42
เผยแพร่โดย : นายฐิติกร นิธิธนรพี | หน่วยงาน : ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เปิดอ่าน : 536 ครั้ง