การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการตลาดสินค้าเกษตร

ในวันที่ 12-13 ธ.ค.62 เวลาประมาณ 09.00-14.00 น.ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะทำการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการตลาดสินค้าเกษตร ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ภายในไร่แม่เหียะ โดยมีผู้เข้าร่วมจากองค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบหรือส่งเสริมชุมชนที่ดูแลต่อไป.


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2019-12-02 14:44:34
เผยแพร่โดย : นายฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
เปิดอ่าน : 738 ครั้ง