การจัดฝึกอบรมวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อ "Promoting Livelihood and Food Security through Diversified Farming Practices using Integrated System and Participatory Approaches" .

ในระหว่างวันที่ 11 - 30 พ.ย. 2562 นี้ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ได้ร่วมกันวางแผนเพื่อดำเนินงาน การจัดฝึกอบรมวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อ "Promoting Livelihood and Food Security through Diversified Farming Practices using Integrated System and Participatory Approaches" ณ ห้องประชุมนคร ณ ลำปาง โดยมี ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์  เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวจะมีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 ท่าน จาก 19 ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการฝึกอบรมจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

โดยในวันที่ 11 พ.ย. 62 เวลา 08.45 น. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะร่วมพิธีเปิดโครงการการจัดฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ.

 

 

 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2019-11-08 16:50:41
เผยแพร่โดย : นายฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
เปิดอ่าน : 821 ครั้ง