สถานีวิจัยที่สูงป่าเกี๊ยะในฤดูฝน

เรือนพักที่ได้รับอนุเคราะห์สร้างจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สถานีวิจัยที่สูงป่าเกี๊ยะ


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2019-08-06 13:01:51
เผยแพร่โดย : นางสาวนิธิ ไทยสันทัด | หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
เปิดอ่าน : 685 ครั้งNotice (8): Undefined variable: mis_organize_id [APP\View\Layouts\webcenter.ctp, line 350]