ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2562 (รถยนต์) จำนวน 2 รายการ
เอกสารประกอบ : Download ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ 2 คัน(คณะเกษตร).pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เผยแพร่ : 2019-05-02 16:22:16
เผยแพร่โดย : นางวรางคณา กันทะลา | หน่วยงาน : งานการเงิน การคลังและพัสดุ
เปิดอ่าน : 1207 ครั้งNotice (8): Undefined variable: mis_organize_id [APP\View\Layouts\weboffice.ctp, line 388]