E-poster ของสาขาวิชาเอก "เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ"

E-poster อธิบายเพิ่มเติมรายละเอียด (งานบริการการศึกษาได้นำเสนอไว้ใน website แล้วเช่นกัน) เพื่อประกอบการเลือกสาขาวิชาเอกของนักศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 - 31 มีนาคม 2562 


เอกสารประกอบ : Download E-Poster_Major HANR_SLfin.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2019-03-22 23:26:39
เผยแพร่โดย : สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1451 ครั้ง