Notice (8): Undefined variable: org_id [APP\Controller\WebsController.php, line 7365]
Notice (8): Undefined variable: org_id [APP\Controller\WebsController.php, line 7450]
Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารประกอบ : Download เครื่องกลั่นระเหย

กลุ่มข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เผยแพร่ : 2019-01-23 09:47:07
เผยแพร่โดย : นายทินกร ใจมา | หน่วยงาน : งานการเงิน การคลังและพัสดุ
เปิดอ่าน : 838 ครั้ง