เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 018/2562 การซื้อตู้อบสูญญากาศ
เอกสารประกอบ : Download เอกสารประกวดราคาตู้อบสูญญากาศ

กลุ่มข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เผยแพร่ : 2018-12-07 09:25:03
เผยแพร่โดย : นายทินกร ใจมา | หน่วยงาน : งานการเงิน การคลังและพัสดุ
เปิดอ่าน : 900 ครั้งNotice (8): Undefined variable: mis_organize_id [APP\View\Layouts\weboffice.ctp, line 388]