ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง "A survey of Mecoptera"

ในวันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-10.00 น. ขอเรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “A survey of Mecoptera” โดย Dr. Wesley Bicha ผู้เชียวชาญทางกีฏวิทยาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ณ ห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ : ไม่มีเอกสารประกอบ

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2018-10-29 11:13:28
เผยแพร่โดย : สิริญา คัมภิโร | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1434 ครั้ง