Notice (8): Undefined variable: org_id [APP\Controller\WebsController.php, line 7365]
Notice (8): Undefined variable: org_id [APP\Controller\WebsController.php, line 7450]
Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องตรวจวัดและวิเคราะห์สารชีวภาพ
เอกสารประกอบ : Download แผนเครื่องตรวจวัดและวิเคราะห์สารชีวภาพ.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เผยแพร่ : 2018-10-05 11:59:36
เผยแพร่โดย : นางวรางคณา กันทะลา | หน่วยงาน : งานการเงิน การคลังและพัสดุ
เปิดอ่าน : 989 ครั้ง