ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร อ่อนประไพ บรรยายกิจกรรมเยี่ยมชมภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ "โครงการสัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2560" เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561  ณ ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2018-03-22 16:32:55
เผยแพร่โดย : นางสาววรีลักษณ์ วรรณวิจิตร | หน่วยงาน : ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
เปิดอ่าน : 1054 ครั้ง