ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สินค้าผลิตภัณฑ์ของภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สินค้าผลิตภัณฑ์ของภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

เงื่อนไข
1. ผู้สมัครต้องเป็นบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำเท่านั้น
2. พิมพ์ผลงานขนาด 1 หน้า A4 และคำอธิบายในหน้าถัดไป พร้อมทั้งส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ AI หรือ JPEG ทาง e-mail: watcharapong.n@cmu.ac.th
3. ผลงานที่ได้รับรางวัล ถือเป็นลิขสิทธิ์ของภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. ผลงานทุกชิ้นจะต้องสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ โดยไม่เลียนแบบผลงานผู้อื่น
5. ในผลงาน ต้องมีคำว่า ANS และ CMU
6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ส่งผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 20 เมษายน 2561
ประกาศผลการตัดสินทาง FB ของภาควิชาฯ @ANSAgriCMU

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ธุรการภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-944070-74


เอกสารประกอบ : Download PR ประกวดโลโก้

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2018-03-14 11:03:44
เผยแพร่โดย : วัชรพงศ์ นรพัลลภ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1555 ครั้ง