ประกาศคณะเกษตรศาสตร์  เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 166 รายการ
เอกสารประกอบ : Download ประกาศขายทอดตลาดปี 2560 Download 7112560

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2018-02-14 09:53:39
เผยแพร่โดย : นายทินกร ใจมา | หน่วยงาน : งานการเงิน การคลังและพัสดุ
เปิดอ่าน : 1058 ครั้งNotice (8): Undefined variable: mis_organize_id [APP\View\Layouts\weboffice.ctp, line 388]