ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ NASCoT 2018 ครั้งที่ 7

งานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ NASCoT 2018 ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม The Impress จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวข้อการงานประชุมคือ "โอกาสและความท้าทายในการผลิตสัตว์อย่างชาญฉลาดสู่ประเทศไทย 4.0” (Chances and challenges of smart animal production for Thailand 4.0) ท่านที่สนใจสามารถ ลงทะเบียนและส่งบทความฉบับเต็ม (Full paper) ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยบทความในงานประชุมนี้จะถูกตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร (TCI กลุ่ม1)


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2018-02-13 18:01:30
เผยแพร่โดย : วัชรพงศ์ นรพัลลภ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2146 ครั้ง