การรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

การรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

1. รายงานตัวคาดว่าฯ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะ

Student Login

2. รายงานตัวคาดว่าฯ ผ่านสำนักทะเบียนและประมวลผล

https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-grad

 

วิธีการใช้ระบบรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (มชท.92) ของคณะ

นักศึกษา

อ่านวิธีการใช้ระบบฯ


เอกสารประกอบ : Download ประกาศ REG เรื่อง การรายงานตัวคาดว่า 2.2566.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2023-11-13 13:26:00
เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1803 ครั้ง