ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างความเข้าใจและพัฒนาผลงานวิจัยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรและป่าไม้”

          งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างความเข้าใจและพัฒนาผลงานวิจัยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรและป่าไม้” ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมบุญวาส ลำเพาพงศ์ ชั้น 1 อาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ โดยมีหัวข้อบรรยาย ดังนี้
          1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิต/คาร์บอนฟรุตพริ้นท์/การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแหล่งกักเก็บคาร์บอน
          2. ทิศทางการพัฒนาการเกษตรเพื่อรองรับความท้าทายในอนาคต ประเด็น Climate Change และการปรับตัวของระบบการเกษตรและระบบนิเวศป่าไม้
          3. การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อรองรับกลไกเรื่องคาร์บอนเครดิต

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังได้ที่ http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/393/1


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2023-11-07 13:47:12
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 268 ครั้ง