ทุนการศึกษามูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน ประจำปีการศึกษา 2566

มูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ซึ่งเป็นทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร มูลค่าทุนละ 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อภาคการศึกษา


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2023-11-03 11:27:55
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 550 ครั้ง