กำหนดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ขอแจ้งกำหนดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันอังคารที่ 21 - วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom ตามรายละเอียดดังแนบ


เอกสารประกอบ : Download กำหนดการทวนสอบ 1.2566.pdf Download 1.กำหนดการทวนสอบ 1.2566-EPP.pdf Download 2.กำหนดการทวนสอบ 1.2566-AECAET.pdf Download 3.กำหนดการทวนสอบ 1.2566-ANS.pdf Download 4.กำหนดการทวนสอบ 1.2566-HANR.pdf Download 5.กำหนดการทวนสอบ 1.2566-PLS.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2023-11-01 09:36:09
เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 760 ครั้ง