ทุนการศึกษามูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค (มจส.) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

คุณมาโนช  บัวองค์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) มอบทุนการศึกษามูลนิธิอาจารย์จำเนียร  สาระนาค (มจส.) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 แก่นายทัตธน  คำนาสัก นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าวจะมอบให้ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2023-10-27 14:58:31
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 96 ครั้ง