สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) Selected topic ประจำปีงบประมาณ 2567 (พืชวงศ์ถั่ว, ด้านกาแฟ, สมุนไพร)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected topic 2567 จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่  

         1. งานวิจัยและพัฒนาพืชวงศ์ถั่ว (ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ถั่วหรั่ง ถั่วอาหารสัตว์ และถั่วบำรุงดิน)
         2. ด้านกาแฟ 
         3. ภายใต้แผนงานวิจัยพัฒนาสมุนไพรตลอดห่วงโซ่การผลิต (ฟ้าทะลายโจร กระชายดำ กัญชา กัญชง กระท่อม ขมิ้นชัน บัวบก ไพล หรือสมุนไพรอื่นที่มีศักยภาพและโอกาสทางเชิงพาณิชย์

          สามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ NRIIS เว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th/Login.aspx  ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 23.59 น. เท่านั้น หากพ้นกําหนด สวก. จะไม่รับพิจารณา (ทั้งนี้ข้อเสนอจะต้องได้รับการอนุมัติจากท่านอธิการบดี)  ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://www.arda.or.th/research_framework

          ทั้งนี้อาจารย์ นักวิจัย ที่ประสงค์ยื่นข้อเสนอโครงการดังกล่าว ขอความอนุเคราะห์แจ้งมายังงานวิจัยฯ คณะฯ ผ่านระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย (AGRI MIS) https://mis.agri.cmu.ac.th/mis/login/login >>> ระบบด้านงานวิจัย >>> ระบบฐานข้อมูลโครงการฯ >>>(แถบด้านซ้าย) ส่งเอกสารโครงการ ภายในวันที่  22 พฤศจิกายน 2566 ภายในเวลา 16.30 น. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2023-10-25 12:30:31
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 133 ครั้ง