รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา "ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2566

     บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร มูลค่าทุนละ 25,000 บาท โดยในปีการศึกษา 2566 จำนวน 8 ทุน

     โดยให้นักศึกษาที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับทุนการศึกษา ดำเนินการผ่านระบบ CMU SIS พร้อมพิมพ์แบบฟอร์มฯ แนบเอกสารแสดงผลการศึกษา นำส่งหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ในเวลาราชการ


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2023-10-19 11:06:01
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 274 ครั้ง